ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Rizos Konstantinos
Ρίζος Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Ρίζος αποφοίτησε το 2012 από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2015 έλαβε το Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) στη Φυσική του Περιβάλλοντος και το 2023 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα με κύριο αντικείμενο έρευνας τη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβάθρου με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και μαθηματικών προτύπων. Τόσο οι μεταπτυχιακές όσο και οι διδακτορικές του σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως φοιτητής έχει συμμετάσχει σε διεθνή Συνέδρια και έχει επίσης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Σήμερα εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η επιστήμη των αιωρούμενων σωματιδίων, και συγκεκριμένα η μελέτη των οπτικών και φυσικών ιδιοτήτων τους που βασίζεται στη χρήση δορυφορικών καθώς και επίγειων παρατηρήσεων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αιωρούμενα σωματίδια, Δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων.