ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Bormpoudakis Dimitris
Μπορμπουδάκης Δημήτρης
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Δημήτρης Μπορμπουδάκης (1983) έχει σπουδάσει Βιολογία (BSc) και Οικολογία (MSc) στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Διαχείριση Βιοποικιλότητας από το School of Anthropology and Conservation, University of Kent το 2016. Έκτοτε, έχει εργαστεί σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα την ΕΕ (Horizon 2020, Horizon Europe, LIFE), εθνικούς πόρους (ΕΛΙΔΕΚ), αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με το University of Kent, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ. Στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ ασχολείται με θέματα πού αφορούν την ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών με αντικείμενα τον αγρό-οικολογικό τομέα και την διαχείριση ειδών και οικοτόπων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οικοπληροφορική και βιοπληροφορική, διαχείριση οικοσυστημάτων και ειδών, κοινωνικές διαστάσεις του περιβάλλοντος και της επιστήμης, πολιτική οικολογία.