ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Kartsios_Stergios
Κάρτσιος Στέργιος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490960
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Στέργιος Κάρτσιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής (2011) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το 2013 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ΑΠΘ. Την περίοδο 2014-2020 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μελέτη της αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας – δασικών πυρκαγιών με τη βοήθεια αριθμητικών μοντέλων στον Ελλαδικό Χώρο» στον ίδιο Τομέα. Από το 2014 ασκεί ερευνητική δραστηριότητα στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ΑΠΘ, ενώ έχει εργασθεί ως Μετεωρολόγος Προγνώστης τόσο στο ιδιωτικό (2016-2018) όσο και στον δημόσιο τομέα (ΕΛΓΑ-ΚΕΜΕ, 2023). Το 2017 υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στη ομάδα C3WE, του ερευνητικού κέντρου NCAR στο Boulder (CO) των ΗΠΑ. Έχει 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus ID: 56736820800) και περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα, διαθέτει εμπειρία σε υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (HPC) ενώ παράλληλα υπήρξε εκπαιδευτής σε ανάλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA) στην ομάδα Remote sensing of Aerosols, Clouds and Trace gases (ReACT) από τις αρχές του 2024.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

α) Πυρο-Μετεωρολογία και εφαρμογές με συζευγμένα αριθμητικά μοντέλα ατμόσφαιρας-πυρός, β) Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία, γ) Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού και διερεύνηση των βέλτιστων παραμετροποιήσεων σε αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, δ) Αξιολόγηση αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού με χρήση διαφορετικών τεχνικών και εργαλείων, ε) Αφομοίωση Δεδομένων (Μετεωρολογικές Εφαρμογές), στ) Ανάλυση ακραίων καιρικών φαινομένων, ζ) Κλιματική Αλλαγή, διερεύνηση με χρήση κλιματικών μοντέλων περιοχικής κλίμακας στα πλαίσια των WCRP-CORDEX και WCRP-CORDEX – Flagship Pilot Studies, η) Εφαρμογές με χρήση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης καιρού, θ) Ανάλυση μετεωρολογικών παραμέτρων.