ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χήρα Μαρία
Χήρα Μαρία
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490865
Γραφείο: 105
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Μαρία Χήρα αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2015, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Αστρονομίας. Στη συνέχεια, παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υπολογιστικής Φυσικής” του ιδίου τμήματος το οποίο και ολοκλήρωσε το 2017. Έχει ασχοληθεί με θέματα υπολογιστικής κοσμολογίας κατά την εκπόνηση της πτυχιακής και διπλωματικής της εργασίας. Απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Κοσμολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Από τον Ιανουάριο, 2023, εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΑΑΔΕΤ, στα πλαίσια του προγράμματος “4MOVEU – Forward-Modeling the Variable Energetic Universe”, με επικεφαλής τον Αντώνη Γεωργακάκη, χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κοσμολογία, κοσμικές δομές μεγάλης κλίμακας & τεχνικές εύρεσης δομών, σμήνη γαλαξιών, ενεργειακοί γαλαξιακοί πυρήνες.