ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Alatza_Stavroula
Αλατζά Σταυρούλα
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Σταυρούλα Αλατζά έλαβε το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 2013. Το 2020 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα ΕΜΠ, με τίτλο διατριβής «Multi-Temporal SAR Interferometry for Monitoring Ground Deformation in Greece». Έχει εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας τοπογράφος μηχανικός και έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες παρακολούθησης γεωκινδύνων με χρήση γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων. Σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Επιχειρησιακή μονάδα «Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND» του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, στον τομέα της παρακολούθησης των εδαφικών παραμορφώσεων, με χρήση μεθόδων διαφορικής συμβολομετρίας και τεχνητής νοημοσύνης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαφορική συμβολομετρία για παρακολούθηση εδαφικών παραμορφώσεων, τεχνητή νοημοσύνη στη μελέτη εδαφικών παραμορφώσεων, δορυφορική τηλεπισκόπηση για εκτίμηση και διαχείριση γεωκινδύνων.