ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σουροπάνης Δημήτρης
Σουροπάνης Δημήτρης
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109168
Γραφείο: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Δημήτρης Σουροπάνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2016). Απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2018), με αντικείμενο διπλωματικής εργασίας στην Αστροφυσική (VRcIc φωτομετρία, φυσικές παράμετροι και τροχιακή εξέλιξη νέου εκλειπτικού συστήματος στον Κύκνο). Από το 2019 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο μελέτης την “Αλληλεπίδραση των υπερκαινοφανών εκρήξεων τύπου Ια και των προγεννητόρων τους με το περιβάλλον μέσο”.