ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κοσμόπουλος Παναγιώτης
Κοσμόπουλος Παναγιώτης
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109170
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Παναγιώτης Κοσμόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2/2011) και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του τμήματος Φυσικής στο ίδιο πανεπιστήμιο (11/2013). Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1/2018) με αντικείμενο την εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο με επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας. Έχει 80 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 900 ετεροαναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (h-index 17), ενώ είναι κριτής σε 15 επιστημονικά περιοδικά υψηλής κατάταξης. Από το 2014 συνεργάζεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα (Horizon’s 2020 Geo-Cradle, Era-Planet’s IGOSP – Strand-3, FP7’s ACI-UV, NSRF’s Kripis-Thespia, Siemens’s Aristotelis-Solar). Είναι ο δημιουργός του συστήματος εκτίμησης της ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (SENSE), και τέλος, ασχολείται με την αξιοποίηση δορυφορικών και μοντελοποιημένων δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (www.solea.gr).

ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Περιβαλλοντική φυσική με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια και τις εφαρμογές της, μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας, επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις, φυσική νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων, φυσική και μαθηματική κλιματολογία.