ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατσανάκη Πέγκυ
Κατσανάκη Πέγκυ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Πέγκυ Κατσανάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη “Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών” του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος στον “Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2005 έχει επιστημονική και επαγγελματική ενασχόληση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπόνηση γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών καθώς και γεωτεχνικών ερευνών για τη κατασκευή, διαχείριση και προστασία έργων υποδομής. Ειδικότερα, η επαγγελματική της εμπειρία αφορά την έρευνα και τη σύνταξη μελετών σε θέματα διαχείρισης φυσικών κινδύνων, την προστασία του Περιβάλλοντος, τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (λογισμικό ArcGis) για την ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων και την λήψη αποφάσεων, στην δημιουργία χαρτών για την αποτύπωση και εκτίμηση φυσικών, ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών καθώς και στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτελεί επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΜΕΑ στο πλαίσιο του Έργου: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας». Επίσης, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εκτέλεση του έργου «Οργάνωση δεδομένων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών από κατολισθητικές αυτοψίες για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης Disaster Risk Reduction του Πακέτου Εργασίας WP6: Innovative research pilots», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «NextGEOSS». (HORIZON 2020).