ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ιερωνυμίδη Εμμανουέλα
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2108109220
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Δρ. Ιερωνυμίδη έχει διδακτορικό στην Τηλεπισκόπηση (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα), Master of Science στη Γεωχημεία (University of Leeds, UK) και Πτυχίο Γεωλογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα). Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, όπου ασχολείται κυρίως με την χρήση δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση πλημμυρών, καταγραφή και αξιολόγηση φυσικών καταστροφών καθώς και τη χαρτογράφηση χρήσεων γης. Είναι ένα από τα μέλη της νικήτριας ομάδας του ΕΑΑ στο Best Service Challenge of the Copernicus Masters Awards 2014. Η βραβευμένη επιχειρησιακή υπηρεσία έχει τίτλο “FireHub: A Space Based Fire Management Hub” και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου BEYOND και βασίζεται στη χρήση δορυφορικών εικόνων για την ανίχνευση, παρακολούθηση και καταγραφή των δασικών πυρκαγιών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το ενδιαφέρον της Δρ. Ιερωνυμίδη εστιάζεται σε εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στα πεδία των φυσικών καταστροφών, τη γεωλογία, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, καθώς και στην επεξεργασία και συγχώνευση δορυφορικών εικόνων.