ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χαρίση Άννα
Χαρίση Άννα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
Τηλέφωνο: 2108109193
Γραφείο: 209
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Άννα Χαρίση είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Επεξεργασία σήματος για Τηλεπικοινωνίες και Πολυμέσα από το ίδιο τμήμα το 2003. Στη συνέχεια παρακολούθησε το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Βιοπληροφορικής από το ΕΚΠΑ. Το 2009 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο “Genetics, Genomics and Bioinformatics” από το University of California, Riverside. Από το 1999 έως το 2005 εργάστηκε ως ερευνήτρια-προγραμματίστρια σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ σε ποικίλες επιστημονικές περιοχές, όπως εικονικά περιβάλλοντα, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από το 2006 έως το 2009 ήταν ερευνήτρια στο εργαστήριο του Dr. Thomas Girke (University of California, Riverside) στον τομέα Φαρμάκων και Χημειοπληροφορικής (Drugs and Chemoinformatics). Από το 2011 έως σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚΠΑ καθώς και στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανάπτυξη web εφαρμογών, διαχείριση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών για πρόσβαση σε δεδομένα από το Near-Earth space.