ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αχλάτης Στέφανος-Σταμάτης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2108109168
Γραφείο: Εργαστήριο
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Στέφανος Αχλάτης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) από το 2021. Το θέμα της διπλωματικής του ήταν “Δομική Περικοπή Γλωσσικών Μοντέλων Βαθιάς Μάθησης”. Από το 2021 είναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τον Οκτώβριο του 2021 εργάζεται ως Μηχανικός Λογισμικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “NELIOTA Flash Detection Software” που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), όπου έχει αναλάβει την υλοποίηση εργαλείου λογισμικού για τον εντοπισμό εκλάμψεων πρόσκρουσης στη Σελήνη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Φωνής και Γλώσσας, Όραση Υπολογιστών, Ανάπτυξη Λογισμικού.