ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Στασινός Νικόλαος
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Νικόλαος Στασινός έλαβε το πτυχίο Γεωγραφίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2017. Το 2021 αποφοίτησε από το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της «Γεωπληροφορικής» της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχοντας πολυετή εμπειρία στη τηλεπισκόπηση και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον ιδιωτικό τομέα, σήμερα εργάζεται στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ και στην επιχειρησιακή μονάδα τηλεπισκόπησης BEYOND, σε θέματα που αφορούν την δορυφορική τηλεπισκόπηση για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τομέα της Γεωπληροφορικής και της Γεωγραφίας της Υγείας στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων και δεδομένων τηλεπισκόπησης, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, Χωρική Ανάλυση, Χωρική Επιδιμιολογία.