ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Konstantinos_Bouvis_photo
Μπουβής Κωνσταντίνος
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490863
Γραφείο: 113
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Μπουβής αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2021, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής. Το 2023 ολοκλήρωσε το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές” της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και του ερευνητικού κέντρου Δημόκριτος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία αφορούσε τη μελέτη του πλανητικού νεφελώματος NGC 3132 χρησιμοποιώντας δεδομένα από το MUSE στο VLT, το HST και το JWST, και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπό την επίβλεψη του Δρ. Σταύρου Άκρα. Από το Νοέμβριο του 2023, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συμμετέχει στο πρόγραμμα MINOTAUR υπό την επίβλεψη του Δρ. Σταύρου Άκρα, ερευνώντας δομές χαμηλού ιονισμού στα πλανητικά νεφελώματα χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις/κώδικες φωτοιονισμού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αστρική εξέλιξη, πλανητικά νεφελώματα, ιονισμένo αέριο, φασματοσκοπία εικόνας, φασματοσκοπία οπτικού και κοντινού υπέρυθρου, μοντέλα φωτοιονισμού.