ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χήρα Μαρία
Χήρα Μαρία
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490023
Γραφείο: 117
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Μαρία Χήρα αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2015, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Αστρονομίας . Στη συνέχεια παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ Υπολογιστικής Φυσικής” του ιδίου τμήματος το οποίο και ολοκλήρωσε το 2017. Έχει ασχοληθεί με θέματα υπολογιστικής κοσμολογίας κατά την εκπόνηση της πτυχιακής και διπλωματικής της εργασίας. Από τον Απρίλιο του 2017 είναι διδακτορική φοιτήτρια του Α.Π.Θ. ύπο την επίβλεψη του καθηγητή Μανώλη Πλειώνη και από το Σεπτέμβριο του 2017 εκπονεί το διδακτορικό της στο Eθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μεγάλης κλίμακας δομή του σύμπαντος.