ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Using the particle depolarization to distinguish desert dust in external aerosol mixtures: application to satellite observations