ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The interaction of Type Ia supernovae and supernova remnants with their circumstellar structures