ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The interaction between supernova remnants and molecular clouds — the shocked ISM in the SNR IC 443