ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The icy moons of Jupiter and Saturn: The lesson learnt from Cassini and the preparation of ESA’s JUICE mission