ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Active galactic nuclei and clusters of galaxies: evolution, interactions, cosmological applications