ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Magnetic Helicity in Solar Active Regions and Its Relationship with Large-scale Solar Eruptions