ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Conditions and processes of relativistic plasma outflows through multi-band all-Stokes parameters monitoring