ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

CAVITY project first results: Unveiling the formation and evolution of galaxies in cosmological voids