ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Assessing the Impact of Urbanization Using Remote Sensing on a Global Scale, Past Present and Future Directions