ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

A high spatio-temporal resolution Land Surface Temperature product optimized for the urban environment