ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» για γυναίκες ερευνήτριες που έχουν πρόσφατα τεκνοποιήσει ή τεκνοθετήσει.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάντα στην υπηρεσία της Επιστήμης και της Κοινωνίας, στην προσπάθεια ενίσχυσης γυναικών επιστημόνων, που λόγω πρόσφατης τεκνοποίησης ή τεκνοθεσίας, αναγκάζονται να μείνουν εκτός της ερευνητικής δραστηριότητας, συνέστησε τον θεσμό της μεταδιδακτορικής Υποτροφίας αριστείας με την ονομασία «Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα».
Η πρωτοβουλία του ΕΑΑ στοχεύει στην επανένταξη γυναικών ερευνητριών -και πρόσφατα μητέρων- στο ερευνητικό πεδίο, προσπαθώντας έτσι να αποτελέσει ανάχωμα στη διαρροή των γυναικών επιστημόνων από την ενεργό δράση, λόγω τεκνοποίησης ή τεκνοθεσίας, και να σταθεί αρωγός στη ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.
Τη Δευτέρα 03/06/2024 σε μια σεμνή τελετή στην ιστορική βιβλιοθήκη του κτηρίου Σίνα στο λόφο Νυμφών υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση υποτροφίας Επανένταξης στην Έρευνα από τη Δρ. Δ. Κώνστα Πασιπουλαρίδη και τον Προέδρο του ΕΑΑ, καθ. Μανώλη Πλειώνη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Δρ. Ο. Κτενίδου και ο Δρ. Μ. Σαριδάκης, εκ μέρους της Επιτροπής Ισότητας Φύλου του ΕΑΑ, η επιβλέπουσα της υποτρόφου Δρ. Β. Κοτρώνη και ο Δρ. Α. Χιωτέλλης από το Γραφείο Προέδρου, ενώ ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με την υπάρχουσα αναντιστοιχία αριθμού γυναικών που μπαίνουν στην έρευνα (διδακτόρων και στα αρχικά στάδια καριέρας) και του αριθμού γυναικών που καταλαμβάνουν υψηλές βαθμίδες σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα αλλά και θέσεις ευθύνης.
Διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα οι προοπτικές εξέλιξης μιας ερευνήτριας και νέας μητέρας στον ερευνητικό τομέα είναι περιορισμένες και επομένως οφείλουν οι Ερευνητικοί Φορείς, τα ΑΕΙ και κυρίως η Πολιτεία, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενσκήψουν στο πρόβλημα και να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες και δράσεις λύσης του προβλήματος. Ελπίζουμε το παράδειγμα του ΕΑΑ να το ακολουθήσουν και άλλοι Ερευνητικοί και Παν/μιακοί φορείς.
Η υποτροφία «Επανένταξης στην Έρευνα» του ΕΑΑ θα προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια.
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενδιαφέροντος πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΑΑ, αποτελούμενο από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.