ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Ξεκλειδώνοντας τα μυστήρια του πλανητικού νεφελώματος “Southern Ring” με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST)”.

Νέο άρθρο στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό “Κόsμος” του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιμέλεια άρθρου: Σταύρος Άκρας, Εντεταλμένος Ερευνητής και Παναγιώτης Μπούμης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Δείτε το άρθρο εδώ.
Southern_Ring_08_03_2023