ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το πρώτο αρθρωτό σύστημα πρόγνωσης Ηλιακών Καταιγίδων του ΕΑΑ στη νέα εποχή εξερευνήσεων της NASA.

Τα προηγούμενα χρόνια το ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ συντόνισε μια Ευρωπαϊκή προσπάθεια για την δημιουργία του πρώτου αρθρωτού συστήματος πρόγνωσης Ηλιακών Καταιγίδων ASPECS (Advanced Solar Particle Events Casting System).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.