ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δρ. Σταύρος Άκρας, εντεταλμένος ερευνητής, έλαβε χρηματοδότηση από το Ελληνικό ‘Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Δρ. Σταύρος Άκρας, εντεταλμένος ερευνητής, έλαβε χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση της ερευνητικής πρότασης MINOTAUR (MultI-waveleNgth investigation Of planeTAry nebUlae pRoblems).
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για νέους ερευνητές/τριες “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)” επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν συνολικά 12 προτάσεις στον τομέα των φυσικών επιστημών ανάμεσα σε 52 και μόλις 1 ήταν επιλέξιμη στα πεδία της αστροφυσικής και της κοσμολογίας.
Το θέμα της πρότασης ειναι η μελέτη των πλανητικών νεφελωμάτων στο οπτικό και κοντικό υπέρυθρο μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις τόσο από επίγεια (Gemini, VLT) όσο και από διαστημικά τηλεσκόπια (JWST). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να διερευνηθούν οι φυσικοχημικές ιδιότητες των πλανητικών νεφελωμάτων και των μικρής κλίμακας συμπυκνωμάτων μοριακού Υδρογόνου σε αυτά, να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση του μοριακού Υδρογόνου με πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και οι μηχανισμοί στους οποίους οφείλεται η εκπομπή στα υπέρυθρα μήκη κύματος.
Στην εικόνα παρουσιάζονται παρατηρήσεις στο οπτικό (αριστερά) και στο υπέρυθρο (δεξιά) του πλανητικού νεφελώματος NGC7662 από τα τηλεσκόπια HST και Gemini στη Χιλή, αντίστοιχα. Η εκπομπή με κόκκινο χρώμα προέρχεται από το ιονισμένο άζωτο (αριστερή εικόνα) ενώ η εκπομπή στο υπέρυθρο (μαύρο χρώμα) προέρχεται από το θερμό αέριο μοριακού Υδρογόνου (δεξιά εικόνα). Η ύπαρξη ιονισμένου και μοριακού αερίου επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στο πλανητικό νεφέλωμα NGC7662 σε πάνω απο 25 συμπυκνώματα (κύκλοι σε μπλέ χρώμα).
MINOTAUR_20_09_2023