ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι πλέον μέλος του προγράμματος ATMO-ACCESS παρέχοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες της υποδομής μέσω της 5ης πρόσκλησης για Trans-National Access (TNA) του ATMO-ACCESS!

Η πρόσκληση είναι ήδη σε ισχύ (για το διάστημα 12 Ιουλίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2023) και συμπεριλαμβάνει 9 νέες υποδομές, μεταξύ των οποίων και η υποδομή ΠΑΓΓΑΙΑ Αντικυθήρων.
Το ATMO-ACCESS παρέχει πρόσβαση σε 56 από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ατμοσφαιρικής έρευνας, στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης, και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου πλαισίου πρόσβασης σε διαφορετικές ατμοσφαιρικές ερευνητικές υποδομές (RIs), διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη πρόσβαση και βελτιστοποιημένη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link:
Δείτε περισσότερα: