ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στο Trondheim της Νορβηγίας για τη συνάντηση των εταίρων του έργου DRYADS

Το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ ταξίδεψε στο Trondheim της Νορβηγίας για τη συνάντηση των εταίρων του έργου DRYADS “A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters” (https://dryads-project.eu/) που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Ιουνίου.
Το DRYADS, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 European Green Deal, συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η μοντελοποίηση πυρκαγιών, η αγροδασοπονία, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και νέα υλικά, αναπτύσσοντας ένα ολιστικό σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών. Το DRYADS στοχεύει σε όλες τις φάσεις μιας δασικής πυρκαγιάς – πρόληψη, ετοιμότητα, έγκαιρη ανίχνευση, άμεση απόκριση και αποκατάσταση – εφαρμόζοντας και αξιολογώντας προηγμένες μεθόδους σε πραγματικές συνθήκες. Οι πιλοτικές δοκιμές που σχεδιάζονται από τους εταίρους θα πραγματοποιηθούν σε 7 χώρες της ΕΕ (Νορβηγία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα) και στην Ταϊβάν.
Στο DRYADS η ερευνητική ομάδα Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ αξιοποιεί δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μοντέλα βαθιάς μηχανικής μάθησης για την αξιόπιστη πρόβλεψη ρίσκου δασικής πυρκαγιάς και την έγκαιρη και ακριβή χαρτογράφηση της μετέπειτα καμένης έκτασης.
Ακολουθήστε το DRYADS στα social media!

DRYADS_23_06_2022