ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αξιολόγηση ΙΑΑΔΕΤ 2018-2021: Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου από τον Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Σπύρο Βασιλάκο

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου από τον Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Σπύρο Βασιλάκο στην διεθνή επιτροπή αξιολόγησης
https://www.youtube.com/watch?v=S7O14AdblYc

Director_24_06_2022