ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο συμμετέχει στη διεθνή προσπάθεια ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων στο Σύμπαν!

Την Ελληνική Επιστημονική κοινοπραξία συντονίζει το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Διαβάστε το άρθρο του ΑΠΕ και τη συνέντευξη του ερευνητή του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Δρ. Μ. Σαριδάκη.