ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το έργο SPEARHEAD παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union EGU) στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2024.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από την Ελένη Λαβασά και τον Marlon Köberle για θέματα σχετικά με το έργο. Αρκετοί εταίροι του SPEARHEAD παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, παρέχοντας την δυνατότητα για συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και ενημέρωση σχετικά με το έργο.