ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με βροχή και σκόνη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι μας οτι θα συνεχιστεί και αυτή η εβδομάδα.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στην Bόρεια Ελλάδα, “ξεπλένοντας” την ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Στην Κεντρική Ελλάδα θα είναι ασθενέστερες και θα μοιάζουν περισσότερο με #λασποβροχή.
Ξέρετε ότι…
Η βροχή οδηγεί τα σωματίδια της σκόνης στο έδαφος, με ένα μηχανισμό που ονομάζεται υγρή εναπόθεση.
Η υγρή εναπόθεση έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης στην ατμόσφαιρα, κάνοντας τα φαινόμενα μεταφοράς σκόνης λιγότερο επιβλαβή για το αναπνευστικό μας σύστημα.
Ταυτόχρονα, η σκόνη που εναποτίθεται στο έδαφος μπορεί να έχει ευεργετικές ή και όχι συνέπειες στις καλλιέργειες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
Το δάσος του Αμαζονίου οφείλει σε μεγάλο μέρος την ανάπτυξή του στην μεταφορά της σκόνης από την Σαχάρα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Photo credit: NASA/YouTube