ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουλίου και ώρα 8:30μμ, ο Δρ Αλέξιος Λιάκος, εντεταλμένος ερευνητής στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ θα πραγματοποιήσει ομιλία για το ευρύ κοινό στο Κέντρο Επισκεπτών του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στο Θησείο.

Τίτλος: NELIOTA: Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα καταγραφής προσκρούσεων παραγήινων αντικειμένων στη Σελήνη.
Το 2015 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ανέπτυξαν το ερευνητικό πρόγραμμα NELIOTΑ. Σκοπός του προγράμματος ήταν η παρατήρηση των προσκρούσεων παραγήινων αστεροειδών και μετεωροειδών στην επιφάνεια της Σελήνης, ενώ απώτερος στόχος ήταν η στατιστική τους (συχνότητα εμφάνισης, διαστάσεις) στον ευρύτερο διαστημικό χώρο της Γης. Τα σώματα αυτά κατά την κρούση τους στη σεληνιακή επιφάνεια προκαλούν εκλάμψεις, οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν από τη Γη. Για την εξυπηρέτηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το πλήρως αναβαθμισμένο τηλεσκόπιο 1.2μ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου Κορινθίας, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο παγκοσμίως που απασχολήθηκε για τέτοιου τύπου παρατηρήσεις. Επιπροσθέτως, η καινοτομία του προγράμματος αφορά στη δυνατότητα υπολογισμού των θερμοκρασιών των κρούσεων καθώς και της χρονικής εξέλιξής τους. Παρουσιάζονται οι υποδομές του προγράμματος, τα επιστημονικά του ευρήματα και ο απόηχος που αναμένεται να έχει σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.