ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αύριο, 5 Ιουλίου 2024, η Γη βρίσκεται στο Αφήλιο.

Το Αφήλιο είναι η μεγαλύτερη απόσταση της τροχιάς ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο. Η Γη συμπληρώνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε περίπου 365,25 ημέρες και μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της κάθε περίπου 23,9 ώρες.