ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις τους.

Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις της σαχαριανής σκόνης προβλέπεται να συνεχιστούν σε όλη τη Μεσόγειο προς τη ΝΑ Ευρώπη σύμφωνα με την περιφερειακή πρόβλεψη του παρατηρητηρίου Copernicus.
Σχετικά με το επίκαιρο θέμα της αφρικανικής σκόνης μιλά η Δρ. Αλεξάνδρα Τσέκερη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, του ΙΑΑΔΕΤ στην παρακάτω συνέντευξή της.
Copernicus_29_03_2024