ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύστημα καταγραφής φωτοβολίδων και μετεώρων στο αστεροσκοπείο Πεντέλης.

Πρώτο φως για το σύστημα καταγραφής φωτοβολίδων και μετεώρων στο αστεροσκοπείο Πεντέλης. Το σύστημα αποτελείται από οκτώ συνολικά κάμερες και τοποθετήθηκε στο αστεροσκοπείο Πεντέλης για την καταγραφή μετεώρων και φωτοβολίδων. Οι επτά κάμερες του συστήματος έχουν πεδίο 45×80 μοίρες και καλύπτουν όλο τον ουρανό, ενώ η όγδοη καλύπτει από μόνη της όλο τον ουρανό (fisheye lens), αλλά με μικρή ανάλυση. Η κάθε κάμερα έχει ρυθμό καταγραφής 25 fps και ως κάτω όριο λαμπρότητας το 4ο μέγεθος.
Το σύστημα αυτό, μαζί με ένα πανομοιότυπο, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας πριν λίγους μήνες είναι μέρη του ευρωπαϊκού δικτύου allsky7.net (https://allsky7.net/ ) και θα χρησιμοποιούνται για τη στατιστική των μετεώρων και φωτοβολίδων, ενώ είναι οι πρώτοι του εν λόγω δικτύου στη ΝΑ Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταυτόχρονη παρατήρηση τέτοιων αντικειμένων από δύο ή περισσότερους τέτοιους σταθμούς εξυπηρετεί στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ταχύτητάς τους καθώς και της γωνίας με την οποία εισήλθαν στην ατμόσφαιρα, άρα και της τροχιάς τους. Σε περιπτώσεις βολίδων οι οποίες δυνητικά μπορούν να φτάσουν στο έδαφος, η ταυτόχρονη καταγραφή τους από πολλαπλούς σταθμούς εξυπηρετεί στον προσδιορισμό της περιοχής της πιθανής πρόσκρουσης για την ανεύρεση μετεωριτών.
Όπως δήλωσε ο Διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, ”Το Ινστιτούτο το οποίο πρωτοπορεί στην Ελλάδα στον τομέα της πλανητικής ασφάλειας, εντάσσεται πλέον και επίσημα στο εν λόγω δίκτυο”. Επιπροσθέτως, οι καλές συνθήκες παρατήρησης και στα δύο μέρη που έχουν εγκατασταθεί αναμένεται να προσδώσουν καλής ποιότητας, αλλά και μεγάλης ποσότητας δεδομένα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στην εν λόγω μελέτη.
Επιστημονική υπεύθυνη των οργάνων είναι η Δρα Άλκηστις Μπονάνου, ενώ η εγκατάσταση και οι έλεγχοι έγιναν από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ. Αλέξιο Λιάκο.
Στις φωτογραφίες φαίνεται ο εξοπλισμός στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης, δύο πολύ λαμπρά μετέωρα (άθροισμα εικόνων), εικόνες από το software του συστήματος και η ταυτόχρονη καταγραφή μετεώρου από τους σταθμούς Πεντέλης και Κρυονερίου Κορινθίας.
fisheye_11_07_2023
fisheye_11_07_2023_b fisheye_11_07_2023_c fisheye_11_07_2023_d fisheye_11_07_2023_e fisheye_11_07_2023_f