ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σεμινάρια από τo Ελληνικό δίκτυο Hellas QCI.

To Ελληνικό δίκτυο Hellas QCI προσφέρει σεμινάρια σε ενδιαφερόμενους για να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε #Quantum Cryptography, #QKD συστήματα και Post-Quantum #Cryptography (PQC). To έργο συντονίζεται από το ΕΔΥΤΕ – Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομίων.

Hellas_QCI_12_07_2023