ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνέδριο “Tensions in Cosmology”, από 7 έως 12 Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα.

Η ομάδα Βαρύτητας & Κοσμολογίας του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συνδιοργανώνει το Συνέδριο “Tensions in Cosmology”, από 7 έως 12 Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα. Το Συνέδριο έχει ως σκοπό να συζητήσει τις πρόσφατες διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των Κοσμολόγων και οι οποίες αφορούν μια σειρά πιθανών ανωμαλιών που δεν μπορούν να κατανηθούν πλήρως στο πλαίσιο του καθιερωμένου Κοσμολογικού προτύπου.
Ανάμεσα σε αυτές είναι η διαφοροποίηση της σταθεράς του Hubble, η διαφωνία στην παράμετρο σμηνοποίησης των κοσμικών δομών μεγάλης κλίμακας, η λεγόμενη ανωμαλία βαρυτικών φακών, οι ανωμαλίες σε μεγάλες γωνιακές κλίμακες της Μικροκυματικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου, κ.α., και θα αποτελέσουν στόχους του συνεδρίου.
Θα παρευρεθούν προσκεκλημένοι διακεκριμένοι ομιλητές, μεταξύ αυτών και ο Adam Riess (Nobel Φυσικής 2012) οι οποίοι θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος θεωρητικών και παρατηρησιακών θεμάτων (Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου, Δομή Μεγάλης Κλίμακας, Ασθενείς Βαρυτικούς Φακούς, Υπερκαινοφανείς Ia, και τοπικές μετρήσεις της παραμέτρου Hubble, μεταξύ άλλων). Σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο μέσα σε συναδελφική ατμόσφαιρα θα παρουσιαστούν οι παρούσες και οι μελλοντικές κατευθύνσεις στη συγκεκριμένη θεματολογία σε μια προσπάθεια να απαλυνθούν οι παρούσες Διαφωνίες στην Κοσμολογία. Από μεριάς του ΙΑΑΔΕΤ στην οργανωτική επιτροπή είναι ο Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ Σπύρος Βασιλάκος και ο Ερευνητής Μανώλης Σαριδάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΑΑ Μανώλης Πλειώνης θα είναι μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών.
Πληροφορίες για το συνέδριο εδώ.