ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επανεκλογή του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στις 30/08/2022 η Ειδική Επιτροπή Κριτών (ΕΕΚ), συνεδρίασε με σκοπό την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την περίοδο 2023-2027.
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος έστειλε το παρακάτω μήνυμα στο προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ:

” Η ΕΕΚ αξιολογώντας όλο το υλικό αλλά και το έργο της πρώτης μου θητείας με εξέλεξε ομόφωνα Διευθυντή ΙΑΑΔΕΤ για την εν λόγω περίοδο.
Είναι μεγάλη τιμή καταξιωμένοι συνάδελφοι (στην επιτροπή συμμετείχαν ένας Ακαδημαϊκός και Καθηγητές από τις ΗΠΑ, Oxford/UK, ΕΜΠ, Παν/μιο Κρήτης και ΙΑΑΔΕΤ), να με περιβάλουν με την εμπιστοσύνη τους. Η επανεκλογή μου στη θέση του Διευθυντή αποτελεί αναγνώριση του έργου που έγινε στην πρώτη θητεία. Κεφαλαιοποιώντας αυτό το δυναμικό βασικός στόχος της δεύτερης και τελευταία μου θητείας στη θέση του Διευθυντή ΙΑΑΔΕΤ θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Ινστιτούτου ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του ως Εθνικό και Ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας στην Αστροφυσική, στη Διαστημική Φυσική και στην Τηλεπισκόπηση.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ινστιτούτου για τη στήριξή του και να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστώ σκληρά ώστε να πραγματοποιήσουμε όλους μας τους στόχους, ενώ το τρίπτυχο αξιοκρατία, συνεργασία και αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να κυριαρχεί στο μοντέλο διοίκησης του ΙΑΑΔΕΤ. Ευχηθείτε μου καλή δύναμη είναι σίγουρο ότι θα την χρειαστώ.”

Basilakos_31_08_2022