ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή του ΕΑΑ στη διαστημική αποστολή Swarm του ΕΟΔ

H διαστημική αποστολή Swarm του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) [European Space Agency (ESA)] είναι η τέταρτη αποστολή του Προγράμματος «Γήινοι Εξερευνητές» (“Earth Explorers”, ESA-ΕΟΔ) και οι τρεις δορυφόροι που την αποτελούν εκτοξεύθηκαν επιτυχώς στις 22 Νοεμβρίου 2013. Η αποστολή φιλοδοξεί να επιτύχει την ακριβέστερη και λεπτομερέστερη μέχρι σήμερα χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου της Γης και των ηλεκτρικών ρευμάτων που ρέουν στο εγγύς γεωδιάστημα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση των φαινομένων εκείνων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του διαστημικού καιρού.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) συμμετέχει ενεργά στη νέα αυτή αποστολή του ΕΟΔ και μάλιστα η συμμετοχή αυτή είναι πολυεπίπεδη ως mέλος της Ομάδας Validation της Αποστολής Swarm (Δρ. Γ. Μπαλάσης) και ως επιστημονικός Υπεύθυνος του Science Exploration της Αποστολής Swarm (Δρ. Γ. Μπαλάσης).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή, η ερευνητική ομάδα του Δρ. Μπαλάση στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ έχει αναπτύξει ένα προηγμένο υπολογιστικό εργαλείο ανάλυσης των μετρήσεων Swarm, το οποίο εδράζεται σε μοντέρνες τεχνικές ανάλυσης σήματος και επιτρέπει στον χρήστη την αναίρεση του θορύβου από τις καταγραφές των οργάνων που βρίσκονται εγκατεστημένα στην πλατφόρμα του καθενός από τους τρεις δορυφόρους της αποστολής. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί είναι σε θέση να ανιχνεύσουν στα δεδομένα των δορυφόρων ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ χαμηλής συχνότητας, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τη δυναμική εξέλιξη των ζωνών ακτινοβολίας Van Allen γύρω από τη Γη.

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή Swarm και το μαγνητικό πεδίο της Γης δείτε εδώ