ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στοιχεία της Μερικής Έκλειψης Ηλίου της 25ης Οκτωβρίου 2022

Η Μερική Έκλειψη Ηλίου της 25ης Οκτωβρίου 2022 θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Νοτιοδυτικής Ασίας, της Βορειοανατολικής Αφρικής και του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η παρατήρηση της γίνεται με ειδικά όργανα ή με ειδικά γιαλιά. ΠΟΤΕ δεν κοιτάμε τον Ήλιο ή γενικότερα το φαινόμενο της Έκλειψης με γυμνούς οφθαλμούς ή με γιαλιά ηλίου.

Για την περιοχή των Αθηνών (Θησείο) δίνονται τα στοιχεία της Έκλειψης σε τοπικό χρόνο:

Αρχή Έκλειψης 12:36
Μέγιστο Έκλειψης 13:44
Τέλος Έκλειψης 14:51
Μέγεθος  Έκλειψης 0.38

 

Δίνονται επίσης, περισσότερα εξειδικευμένα στοιχεία της Έκλειψης (για τους πιο ειδικούς), στα αγγλικά, για διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας:

 

Αθήνα (Θησείο)    Αθήνα (Πεντέλη)    Θεσσαλονίκη    Πάτρα    Ηράκλειο    Ιωάννινα

 

 

Αθήνα (Θησείο)

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
37.97° N, 23.718° E
Height 100m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:36:24.0 39.3 169.6 348.1 356.7
Maximum Eclipse 25 10:43:53.1 39.2 191.0
Eclipse Ends 25 11:51:01.9 34.5 210.6 88.8 64.7

 

Duration 2h 14m 37.9s
Magnitude 0.377
Obscuration 26.2%

 

 

Αθήνα (Πεντέλη)

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
38.048° N, 23.864° E
Height 500m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:36:17.8 39.2 169.8 347.8 356.3
Maximum Eclipse 25 10:43:59.6 39.1 191.2
Eclipse Ends 25 11:51:19.6 34.3 210.8 89.0 64.8

 

Duration 2h 15m 01.9s
Magnitude 0.381
Obscuration 26.5%

 

 

Θεσσαλονίκη

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
40.626° N, 22.948° E
Height 10m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:30:41.5 36.3 167.3 345.7 355.7
Maximum Eclipse 25 10:38:49.1 36.8 188.1
Eclipse Ends 25 11:46:54.2 32.8 207.8 90.3 69.3

 

Duration 2h 16m 12.7s
Magnitude 0.403
Obscuration 28.7%

 

 

Πάτρα

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
38.249° N, 21.734° E
Height 10m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:34:57.3 38.6 166.8 350.1 1.0
Maximum Eclipse 25 10:40:21.7 39.3 187.3
Eclipse Ends 25 11:45:48.8 35.5 206.9 87.3 66.2

 

Duration 2h 10m 51.4s
Magnitude 0.351
Obscuration 23.6%

 

 

Ηράκλειο

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
35.341° N, 25.142° E
Height 10m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:43:00.1 42.3 173.2 349.7 355.6
Maximum Eclipse 25 10:50:18.3 41.2 195.3
Eclipse Ends 25 11:56:48.9 35.4 214.7 87.6 59.4

 

Duration 2h 13m 48.8s
Magnitude 0.361
Obscuration 24.6%

 

 

Ιωάννινα

Solar Eclipse of 2022 Oct. 25
Delta T: 72.0s
Sun in Partial Eclipse at this Location
39.674° N, 20.846° E
Height 500m
Phenomenon Day Time (UT1) Sun’s Altitude (°) Sun’s Azimuth (°) Position Angle (°) Vertex Angle (°)
Eclipse Begins 25 09:31:35.8 36.9 164.9 349.3 1.4
Maximum Eclipse 25 10:36:56.1 38.0 185.0
Eclipse Ends 25 11:42:32.8 34.8 204.6 87.8 68.9

 

Duration 2h 10m 57.0s
Magnitude 0.359
Obscuration 24.3%

 

 

 

Επιμέλεια: Δρ. Χρ. Παπαδημητρίου