ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 6 & 7 Ιουλίου 2022 το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ θα υποδεχθεί στην Αθήνα τους εταίρους του έργου DeepCube στα πλαίσια της 4ης επίσημης συνάντησης της κοινοπραξίας.

Το DeepCube (https://deepcube-h2020.eu/) είναι ένα από τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την καινοτόμα αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλα δορυφορικά δεδομένα, με χαρακτηριστικές εφαρμογές στην πρόβλεψη καταστροφών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές και η παρατεταμένη ξηρασία.
Εκπρόσωποι από το Max Planck Institute for Biogeochemistry, το University of Valencia, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις εταιρείες Hopsworks, GAEL Systems, Tre Altamira, Infalia και Murmuration, αλλά και συνεργάτες του DeepCube από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος θα συμμετέχουν στη διήμερη συνάντηση για την παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του 1ου κύκλου του έργου.