ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 28/5/2024 μεταξύ 23:33-23:35 UT οι κάμερες καταγραφής βολίδων και μετεώρων του ΙΑΑΔΕΤ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης και στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας, κατέγραψαν τη στιγμή της έναρξης της πυροδότησης των προωθητικών συστημάτων του δορυφόρου της SpaceX F9/EarthCARE/VSFB SLC-4E ώστε το σώμα προώθησης να ξαναεισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα και να επιστρέψει στη Γη. Το υπόλοιπο σώμα συνεχίζει ώστε να βάλει σε τροχιά το σύστημα κλιματικής επισκόπησης EarthCARE.

Η αποστολή της ESA εκτοξεύθηκε από το Vandenberg Space Force Base, California, USA στις 28/5/2024 22:20 UTC. Στο video, το οποίο είναι timelapse, αποτυπώνεται η έναρξης της καύσης και η πραγματική διάρκειά του είναι περίπου τρία λεπτά. Το ΙΑΑΔΕΤ συμμετέχει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο EU-SST, το οποίο μελετάει τις τροχιές των τεχνητών δορυφόρων.
Η επιστημονική υπεύθυνη των καμερών είναι η Διευθύντρια Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ Α. Μπονάνου και ο χειριστής τους και ο δημιουργός του video ο Εντεταλμένος Ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ Α. Λιάκος.