ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα, κατά την εαρινή ισημερία, ξεκινά η Άνοιξη.

Περισσότερα στο άρθρο του Κοsμoς Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΕΑΑ:
Γράφει η Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, αστρονόμος στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου.