ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σημαντική διάκριση για μέλη της ομάδας Orion Lab του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας CASSINI Challenges του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA).

Η ομάδα παρουσίασε το manteo.ai, ένα καινοτόμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει εύκολη πρόσβαση μέσω chat σε πληροφορίες για τη Γη αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. To manteo.ai συνδυάζει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs, π.χ. ChatGPT) με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξειδικευμένα για επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων. Απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με την παρατήρηση της γης και αναλαμβάνει σύνθετες εργασίες όπως η εκτίμηση ρίσκου ακραίων φαινομένων, η χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών, και η παρακολούθηση βλάστησης, οικοσυστημάτων και δεικτών κλιματικής αλλαγής.
Η καινοτομία του manteo.ai έγκειται στο ότι προσφέρει σε μη εξειδικευμένους χρήστες την ικανότητα να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τα δορυφορικά δεδομένα, συνεισφέροντας στον εκδημοκρατισμό της γνώσης για την κατάσταση και την εξέλιξη του πλανήτη μας.
Δείτε όλους τους νικητές: https://www.euspa.europa.eu/cassini-challenges-winners-2023
Μάθετε περισσότερα για το manteo: https://manteo.ai
Orion_21_03_2024