ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προηγμένο Σύστημα Πρόγνωσης Ηλιακών Εκλάμψεων και Ενεργειακών Γεγονότων (ASPECS)

Το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συντονίζει το ερευνητικό έργο ASPECS (Advanced Solar Particle Events Casting System), που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα αναπτυχθεί ένα προ-επιχειρησιακό προηγμένο σύστημα με την μορφή διαδικτυακής εφαρμογής, που στόχο θα έχει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο προγνώσεις για τις ηλιακές εκλάμψεις και τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια. Η δράση αυτή θα συνδυάσει τις υπάρχουσες μεθόδους για να βελτιωθεί η πρόγνωση των επερχόμενων ηλιακών εκλάμψεων και η εκτίμηση της ροής των υψηλο-ενεργειακών ηλιακών σωματιδίων. Σκοπός είναι το προ-επιχειρησιακό σύστημα να παρέχει αξιόπιστους υπολογισμούς τόσο για την εμφάνιση των ηλιακών εκλάμψεων, όσο και για την διάρκεια και την ένταση των ενεργειακών ηλιακών γεγονότων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των κινδύνων που μπορούν να επιφέρουν στην λειτουργία των διαστημικών αποστολών καθώς και στην αεροπλοΐα. Στην δράση αυτή συμμετέχουν επίσης, το University of Turku (Φιλανδία), το Universitat de Barcelona (Ισπανία), το BIRA-IASB (Βέλγιο) και η εταιρία SPARC G.P. (Ελλάς).

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το ASPECS εδώ.