ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγνωση μεγίστων συγκεντρώσεων σκόνης στο έδαφος από το AtmoHub.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συστήματος #Copernicus, οι περιφέρειες της Ελλάδας που θα επιβαρυνθούν περισσότερο στο τρέχον επεισόδιο σκόνης είναι οι περιφέρειες Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ν. Αιγαίου, με τις εκτιμώμενες συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος να ξεπερνούν τα 200 μg/m3.
Για τις Π. Κρήτης, Πελοποννήσου, και Ν. Αιγαίου, οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου (1/1/2024-Σήμερα) κατά 13%, 12%, και 33% αντίστοιχα.