ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγνωση Ηλιακών εκλάμψεων και ενεργειακών γεγονότων

Το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ μέσω του ερευνητικού έργου FORSPEF (FORecasting Solar Particle Events and Flares), που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, θα αναπτύξει μια εφαρμογή που θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο προγνώσεις για τις ηλιακές εκλάμψεις και τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια. Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να συνδυάσει τις υπάρχουσες αλλά και να αναπτύξει νέες μεθόδους για να βελτιωθεί η πρόγνωση των επερχόμενων ηλιακών εκλάμψεων και η εκτίμηση της ροής των υψηλο-ενεργειακών ηλιακών σωματιδίων. Θα δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο εργαλείο που θα παρέχει αξιόπιστους υπολογισμούς τόσο για την εμφάνιση των ηλιακών εκλάμψεων, όσο και για την διάρκεια και την ένταση των ενεργειακών ηλιακών γεγονότων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των κινδύνων που μπορούν να επιφέρουν στην λειτουργία των διαστημικών αποστολών του ΕΟΔ.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες (Επίσημο website της ESA – ΕΟΔ) εδώ.
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το FORSPEF εδώ.